Kürt Yazar İrfan Babaoğlu: “Kürtçe Dili Yüz Yıldır Yok Edilmek İsteniyor”

Kürt Yazar İrfan Babaoğlu: “Kürtçe Dili Yüz Yıldır Yok Edilmek İsteniyor”
Yayınlama: 20.05.2024

Kürt yazar İrfan Babaoğlu ile gazeteci Dilbirin Turgut’un yaptığı özel röportajda, Babaoğlu Kürtçe dilinin maruz kaldığı zorlukları ve ana dil eğitiminin önemini vurguladı. Babaoğlu, “Yüz yıldır Kürtçe dili yok edilmek isteniyor” diyerek, Kürtçenin tarihsel süreçte karşılaştığı baskılara dikkat çekti.

Röportajda, ana dil eğitiminin evde başladığını belirten Babaoğlu, “Avrupa’da milyonlarca Kürt yaşıyor, ancak bunların çok azı Kürtçe dil kurslarına gidiyor” diyerek, diaspora Kürtlerinin dil eğitimi konusundaki eksikliklerine de değindi. Babaoğlu, bu durumun Kürtçenin gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir engel teşkil ettiğini ifade etti.

.

Kürtçeye Yönelik Tarihsel Baskılar

Babaoğlu, “Yüzyıldır Kürtçe dili yok edilmek isteniyor” ifadesiyle Kürtçenin maruz kaldığı baskı ve yasaklamalara işaret etti. Tarih boyunca Kürtçe konuşmanın ve yazmanın çeşitli dönemlerde engellendiğini belirten Babaoğlu, dilin varlığını sürdürebilmesinin büyük bir direniş ve mücadele gerektirdiğini vurguladı.

Ana Dil Eğitimi Evde Başlıyor

Röportajda, ana dil eğitiminin önemine dikkat çeken Babaoğlu, “Ana dil eğitimi önce evde başlıyor” dedi. Ailelerin, çocuklarına Kürtçeyi öğretme konusundaki sorumluluğunu hatırlatan Babaoğlu, dilin nesilden nesile aktarılmasında evde verilen eğitimin kritik rol oynadığını belirtti. Bu bağlamda, ebeveynlerin çocuklarına Kürtçe konuşarak dilin günlük yaşamda canlı tutulması gerektiğini söyledi.

Avrupa’daki Kürtlerin Durumu

Babaoğlu, Avrupa’da yaşayan milyonlarca Kürt’ün dil eğitimi konusundaki durumuna da değindi. “Avrupa’da milyonlarca Kürt yaşıyor, ama bunların çok azı Kürtçe dil kursuna gidiyor” diyerek, diasporadaki Kürtlerin ana dillerine olan ilgisizliğine dikkat çekti. Babaoğlu, bu durumun Kürtçenin geleceği açısından endişe verici olduğunu ifade etti ve dil kurslarının daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Kürtçe’nin Geleceği İçin Çözüm Önerileri

Kürtçe’nin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Babaoğlu, dil kurslarının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, medyanın ve kültürel etkinliklerin de Kürtçe dilinin korunmasında önemli bir rol oynadığını söyledi. “Kürtçe’nin yaşatılması ve geliştirilmesi için toplumun her kesiminin çaba göstermesi gerekiyor” diyerek, toplumun tüm bireylerine çağrıda bulundu.

Toplumsal Sorumluluk ve Dayanışma

Babaoğlu, Kürtçe’nin korunması ve yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirtti. Kürtçe’nin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir kimlik ve kültür unsuru olduğunu ifade eden Babaoğlu, bu dilin yaşatılması için toplumsal dayanışmanın şart olduğunu söyledi. “Kürtçe’nin geleceği, bizim bu dili ne kadar sahiplendiğimize bağlı” diyen Babaoğlu, bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet etti. (BERN/DİLBİRİN TURGUT)