Sanatçı Çat’ın pasaport davası reddedildi

Sanatçı Çat’ın pasaport davası reddedildi
Yayınlama: 26.01.2023

Sanatçı Kadir Çat’ın “yurtdışı yasağı” olmamasına rağmen pasaportunun 7 yıldır iptal edilmesine karşı açtığı dava, Çat hakkında açılan ve yargı süreci devam eden davalar gerekçe gösterilerek reddedildi. 

Yurt dışı yasağı olmamasına rağmen sanatçı Kadir Çat’ın pasaportu, 7 yıl önce “6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun” iddiasıyla iptal edildi. Pasaportunu alabilmek için girişimlerde bulunan Çat, iptal işleminin kaldırılması için Mersin 2’nci İdare Mahkemesi’nde deva açtı.

Mersin 2’nci İdare Mahkemesi, Çat hakkında “örgüt propagandası” iddiasıyla açılan ve yargı süreci devam eden 2 ayrı davayı gerekçe göstererek, verilen kararda hukuka aykırılık bulunmadığını ileri sürdü. 

MAHKEME İPTAL DAVASINI REDDETTİ

Mahkeme verdiği kararda, önce “6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun”un “Yürütülen soruşturmalarda alınacak tedbirler” kenar başlıklı 5’inci maddesindeki, “(1) Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenler, işlemi yapan kurum ve kuruluşlarca ilgili pasaport birimine  derhal bildirilir. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilebilir” hükmünü hatırlattı. 

 Mahkeme kararında, “örgüt propagandası” iddiasıyla verilen mahkumiyet kararlarının halen istinaf ve temyiz incelemelerinde olmasını göz önünde bulundurularak, “Davacının pasaportuna konulan iptal kaydının kaldırılması istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır ” denildi.  

İSTİNAFA BAŞVURU YAPILACAK

Verilen karara karşı Çat, Adana Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuracak.