81 il arasında Batman sonuncu oldu: Yeşil Sol Partili Zeynep Oduncu tepki gösterdi

81 il arasında Batman sonuncu oldu: Yeşil Sol Partili Zeynep Oduncu tepki gösterdi
Yayınlama: 14.09.2023

Yeşil Sol Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, son yapılan hekim atamalarındaki adaletsiz dağılıma tepki gösterdi.

Yeşil Sol Parti (Yeşiller Sol ve Gelecek Partisi) Batman Milletvekilli Zeynep Oduncu, “Batman, atanan doktor sayısı olarak Türkiye’nin en az atama yapılan ili oldu, bu kabul edilemez” diyerek, Batman’a daha fazla hekim ataması yapılmasının gerektiğini belirtti.

EN AZ HEKİM ATAMASI BATMAN’A

Oduncu, Twitter hesabından son yapılan hekim atamalarındaki adaletsiz dağılıma tepki göstererek şu ifadelere yer verdi: “112. Devlet Hizmet Yükümlülüğünde açılan kontenjanlar bölge halkınının sağlığa nasıl ulaşacağı konusunda büyük kaygı oluşturmaktadır! Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığına Batman’da doktor eksikliği olduğunu soru önergesi ile bildirmemize rağmen Batman, atanan doktor sayısı olarak Türkiye’nin en az atama yapılan ili oldu. Batman’a 35’i pratisyen hekim, 5 tanesi uzman hekim kadrosundan olmak üzere yalnızca 40 hekim layık gördü. Ayrıca soru önergemizde eksik olduğu belirttiğimiz branşlara hiçbir doktor ataması yapılmamıştır. Nüfusu Batman’dan az olan illere 100’den fazla hekim atanırken Batman’a neden bu kadar az hekim layık görüldü? Bu durum halkın sağlığa erişimini, yeterli sağlık hizmeti almasını kötüleştirmekte ve iş yükünün artması sağlık çalışanlarını tüketmeye devam etmektedir! Konunun takipçisi olacağız ve yakın zamanda bu sorunun ortadan kalkması için görüşmelere başlayacağız”

SORU ÖNERGESİ VERMİŞTİ

Oduncu, geçtiğimiz hafta Batman’daki sağlık alanındaki yetersizliklere dikkat çekmek amacıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soru önergesi vermişti. Oduncu, verdiği soru önergesinde Batman’da bazı branşlarda doktor eksikliğine vurgu yaparak, bu sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiğini belirtmişti. Oduncu, önergesinde şu ifadelere de yer vermişti: “Batman il merkezinde bulunan İluh Devlet Hastanesi ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşu niteliğindeki Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özellikle Çocuk Cerrahisi ve Plastik Cerrahisi gibi ana dallarda, Nefroloji, Gastroenteroloji, Hematoloji, Romatoloji gibi yan dal bölümlerinde sayıca yalnızca bir hekim bulunmaktadır. Bu durum Batman halkının sağlığa erişim hakkını kısıtlamaktadır. Özellikle Çocuk Cerrahisi ve Plastik Cerrahisi gibi branşlarda yaşanan problem acil vakalarda ciddi hayati riskler doğmasına sebep olmaktadır. Ayrıca Batman’da hastaların randevu alamama, ekipman eksikliği sebebiyle çevre illere yapılan hasta sevkleri ve uzman doktor eksikliği artarak devam etmekte, Batman’da yaşayan yurttaşlar sağlık hizmetinden yoksun kalma ve yeterli derecede sağlık hizmeti alamamaktan şikayet etmektedir”