Sağlık çalışanları, aile hekimlerinin çalışma koşullarını düzenleyen ve cezalandırma yöntemi olarak gördükleri “Aile Hekimleri Sözleşmesi ve Ödeme Yönetmenliği”nin geri çekilmesini istedi. 

Birinci Basamak Aile Sağlık Merkezlerinde uygulanan Ceza Yönetmeliğine karşı Batman Tabip Odası ile SES Batman Şubesi tarafından Batman Tabipler Odasında  basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklama SES Şube Eşbaşkanı Deniz Topkan Okudu. Topkan , iki yıla yakın bir süredir yaşamlarını çok yönlü etkileyen pandemi ile mücadele ettiklerini belirterek, “Pandemiyi kontrol altına almak adına aşılama çalışmalarını yoğun bir emek ile sürdüren sağlık çalışanlarının; çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesi beklenirken, tam tersi pandemi koşullarında 30 Haziran 2021’de yayımlanan ve  birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinde değerli emekleri olan aile hekimliği çalışanlarına  ceza puanları getiren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini kabul etmediğimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz” diye konuştu

Topkan açıklamanın devamında şunları söyledi: ‘’

 – Basında veya sosyal medyada izinsiz bilgi veya demeç vermek 50 ceza puanı ve aynı eylem ikinci kez yapılırsa 100 ceza puanı veriliyor.

  – Herhangi bir sebeple 150 ceza puanı alındığında iş akdi sona erme tehdidi içeriyor

  – İki yıllık sözleşme süresi içinde 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı alındığında yine iş akdi sona erme tehdidi içeriyor

  – Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona eriyor.

  – Bakanlık müfettişlerinin herhangi bir sebeple soruşturma başlatması ve bu soruşturma sonucunda  iş akdi sona erme tehdidi içeriyor

  – Herhangi bir sebeple açığa alınan Aile hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden uzaklaştırılabiliyor ve bu dönemde hiçbir ücret ödenmiyor.

  – İl Sağlık Müdürlükleri hem soruşturma başlatıyor , hem ceza veriyor, hem sözleşme feshi yapıyor. Bunlara itirazlar da yine İl Sağlık Müdürlüğüne yapılıyor.

  – Cezaevi bünyesindeki aile hekimliği birimlerinin gider ödenekleri %80 azaltılıyor.

  – Kamu dışından gelip sözleşme imzalayan aile hekimliği çalışanlarının birçok özlük hakkı yok sayılırken, kıdem tazminatları verilmemekte ve hiçbir şekilde yer değişikliği hakkı tanınmamaktadır.

     Sağlık çalışanlarının ifade özgürlüğünü kısıtlayan, tek taraflı ve iş güvencesi içermeyen , ücretlerimizi azaltarak iş güvencemizi ortadan kaldıran bu sözleşme ve ödeme yönetmeliğini kabul etmediğimizi  ve geri çekilene kadar  alanda örgütlü tüm sağlık emek / meslek örgütleriyle beraber mücadeleye devam edeceğimizi de buradan tekrar ifade etmek istiyoruz.’’

%d blogcu bunu beğendi: