Emekli hekimlerin sorunlarına ilişkin yapılan anket çalışmasının sonucunu açıklayan İzmir Tabip Odası, hekimlerin yüzde 59’unun geleceğe yönelik kaygı yaşadığını aktardı. 

İzmir Tabip Odası, emekli hekimlerin sorunlarına dair yaptığı anket çalışmasının sonucunu oda binasında yapacağı basın toplantısı ile açıkladı. Toplantı salonuna “Mesleğimize, emeğimize, geleceğimize sahip çıkıyoruz” pankartı asıldı.

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, anket çalışmasını online olarak bin 349 emekli hekimle yaptıklarını belirtti. Hekimlerin emekli olma nedenleri arasında yoğun iş temposu, yaptığı işten mutlu olamama mobbinge maruz kalma, liyakatsız yöneticiler gibi nedenlerin öne çıktığını aktaran Çamlı, “Her dört hekimden üçü emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmekte, yüzde 16,6’sı da birden fazla işte çalışmaktadır. Özel sağlık kuruluşundan emekli olanların yüzde 93,1’i, işyeri hekimliğinden olanların yüzde 89,1’i ve muayenehaneden emekli olanların yüzde 81’i emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmektedir. Hekimlerin yüzde 99,4 ü 13 bin TL ‘yoksulluk sınırı’nın altında emeklilik ücreti almaktadır. Hekimlerin yüzde 18’inin ücreti 5 bin TL altındadır” dedi.

SAĞLIĞIN TİCARİLEŞTİRİLMESİ

Hekimlerin sadece üçte birinin doktor olduğu için pişman olmadığını söylediğini kaydeden Çamlı, “Yüzde 21,7’si şimdiki düşünceleri olsa tercih etmeyeceğini, yüzde 28,1’i de başka bir ülkede mesleğini sürdürmeyi tercih edeceklerini ifade etmiştir. Hekimlerin emeklilikte yaşadıkları sorunlar içerisinde en sık ifade edilen üçü geleceğe dair kaygılar (yüzde 59), ekonomik sıkıntılar (yüzde 48,3) ve sosyal ilişkilerde azalma, sosyal çevrede daralmadır (yüzde 41,2). Mesleğe dair yaşanılan sıkıntılarda ise yüzde 70,9 mesleğe yönelik saldırılar, yüzde 80,6 sağlıkta dönüşüm politikaları ve sağlığın ticarileşmesi ve yüzde 85,8 mesleğin itibarsızlaştırılması sonucu çıktı” diye belirtti.

‘MÜCADELEMİZ SÜRECEK’

Bütün bu sonuçların son dönemde giderek artan istifalar, erken emeklilikler ve genç hekimlerin yurt dışında çalışma isteğinin artmasına dair ipuçları verdiğini dile getiren Çamlı, hekimlerin ülkede çalışırken ve emekli olduktan sonra da mutlu olamadıklarını vurguladı. “Sağlık çalışanlarının özlük hakları, çalışma koşulları ve ekonomik sorunlarına yönelik taleplerin karşılanması bu sorunların çözümünde önemlidir” diyen Çamlı, “İzmir Tabip Odası olarak topluma sağlıksızlıktan başka bir şey sunmayan sağlık politikalarına karşı alternatifsiz olmadığımızı; yeni bir sağlık sisteminin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bizlere istifaları, emekliliği, tükenmişliği, hekim göçlerini, dayatanın da bu sağlık sistemi olduğunu bilerek ‘Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde, Emek Bizim Söz Bizim’ diyerek mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

%d blogcu bunu beğendi: