Batman’da kayıp yakınları ve İnsan Hakları derneği, “17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası” kapsamında basın açıklaması yaparak, taleplerini dile getirdiler.

Kayıp yakınları ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Batman Şubesi’nin her hafta düzenlediği “Kayıplar bulunsun, failler yargılansın” eyleminin 531’incisini gerçekleştirildi. Gülistan Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde gerçekleşen eylemde kayıpların fotoğrafları taşındı.  Burada konuşan Batman İHD Eş başkanı Devran Yıldız,  kayıpların akıbetini sormaya devam edeceklerini söyledi.

Yıldız, “İnsan Hakları Derneği tarafından 1995 yılından bu yana “17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası” kapsamında çeşitli anma etkinlikleri ile gözaltında zorla kaybettirilen kayıplarımızın akıbetinin ortaya çıkarılması talep edilmekte ve faillerden hesap sorulmaktadır. Bugün burada insan hakları savunucuları olarak, 1915 yılından günümüze bu topraklarda süregelen gözaltında kaybedilme olaylarına bir kez daha dikkat çekmek ve kayıp yakınlarımızla dayanışmak, faillerden hesap sormak için bir araya geldik” dedi.

Yıldız,  insan hakları savunucuları olarak “17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası”nda taleplerini şöyle sıraladı:

*Her şeyden önce zorla kaybettirilenlerin akıbetleri ortaya çıkarılmalı ve zorla kaybedilenlerin bulunması, faili meçhul cinayetler sonucu katledilenlerin faillerinin ortaya çıkarılması için devletin tüm arşivlerini açması gerekmektedir.

*Toplu mezarların Minnesota Protokolü çerçevesinde usulüne uygun açılması ve faillerin yargı önünde hesap vermesi sağlanmalıdır. 

*Hükümeti, “BM Kişilerin Gözaltında Kayıptan Korunmaları ile İlgili Uluslararası Sözleşme”yi imzalamaya ve sözleşme gereklerini yerine getirmeye davet ediyoruz.

* Türkiye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsüne taraf olması gerektiğini hatırlatıyoruz.

*İçinde bulunduğunuz zaman diliminde en son Cemil KIRBAYIR dosyasında olduğu gibi geçmişte yaşanmış birçok katliam ve kayıp davaları maalesef bugün zamanaşımına uğramış durumdadır. Yargı mensuplarını, sistematik cezasızlık politikasından vazgeçmeye ve uluslararası belgelere göre insanlık suçu olan tüm kayıp vakaları konusunda etkin bir yargılama yürütmeye, uluslararası sözleşmeler uyarınca bu suçlar için zamanaşımı hükümlerini dikkate almamaya çağırıyoruz. 

%d blogcu bunu beğendi: