Karabucak Ormanları’nda halk kazandı: Danıştay biyokütle santralinin ÇED olumlu raporunu iptal etti

Karabucak Ormanları’nda halk kazandı: Danıştay biyokütle santralinin ÇED olumlu raporunu iptal etti
Yayınlama: 04.08.2023

MERSİN – Danıştay 6. Dairesi Mersin’in Tarsus ilçesindeki Karabucak Ormanları’na yakın bir bölgede kurulmak istenen biyokütle enerji santralinin ÇED olumlu raporunun iptal edilmesine karar verdi.

Tarsus ilçesinde bağlı Yeşil Mahalle sınırları içinde, Karabucak Ormanları’na ve yerleşim alanlarına yakın bir alanda biyokütle ve atıkların yakılmasına dayalı enerji üretim santrali kurulması projesi 2019’da gündeme geldi. Biçer Enerji firması 2020’de ÇED olumlu raporunu aldı.

Mahalle muhtarı Emrah Kara, mahalle sakinleri Ali Durgun, Süleyman Kabakçıoğlu ve İsa Güncan ÇED olumlu kararının iptali istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine dava açtı.Mersin 1. İdare Mahkemesi, projenin bölgenin toprak yapısına, bitki örtüsüne, zeytincilik faaliyetlerine, hayvancılığa, orman ekosistemine, doğal yaşama ve insan sağlığına etkilerine yeterince değerlendirilmediği gerekçesiyle ÇED raporunun iptaline karar verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin kararı üzerine Danıştay’a başvurdu.

Temyiz başvurusunu görüşen Danıştay 6. Dairesi, Mersin 1. İdare Mahkemesinin kararının hukuk ve usule uygun olduğunu, belirtti ve bozma talebini reddedip kararı onadı. Böylece Biyokütle ve Atıkların Yakılmasına Dayalı Enerji Üretim Santrali kurulmasına karşı başlatılan hukuki süreç yöre halkının lehine sonuçlanmış oldu.

‘HUKUKİ SÜREÇ BİTTİ’

Yöre halkının avukatı Yeşim Dağgeçen, “Dava dilekçemizde atık yakma yönteminin insan sağlığına, çevreye zararlı bir yöntem olduğunu, dünyada artık bu yöntemin terk edildiğini vurguladık. Her türlü zararlı kimyasalın havaya, suya, toprağa karışacağını söyledik. Çok boyutlu bir dilekçeyle başvurduk. Sonuçta bir bilirkişi heyeti yörede çok yönlü bir inceleme yaptı ve gerekçelerimizi haklı buldu. Mahkeme de bilirkişi raporlarını dikkate alarak iptal kararı verdi. Danıştay kararıyla da hukuki süreç bitti. Artık orada biyokütle atık yakma tesisi yapılamayacak” dedi.

‘HALK İSTEMİYORSA YAPAMAZSINIZ’

ÇED olumlu raporlarına karşı açılan davaların çevre mücadelesinde önemli bir yöntem olduğunu vurgulayan Dağgeçen, “Hukukun çevre ve insan sağlığı açısından çok önemli bir argüman olduğunu düşünüyorum. Bu tür davaları önemli buluyorum. Mücadelenin akılla, sabırla yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir yörede yaşayan köylü, kentli, halk bir tesisi istemiyorsa o tesisi oraya yapamazsınız. Mahkeme kararını bu yönden de önemli buluyorum” diye konuştu.