Batman’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kahvaltıda toplandı.

Yapılan kahvaltının ardından KESK’li kadınlar adına açıklama yapan Eğitim sen Kadın Sekreteri ve KESK Kadın Meclisi Dönem Sözcüsü Evin Tekin, ”Kadın cinayetlerinde failleri koruyan erkek devlet ve yargıya karşı mahkeme önlerinde “Erkek adalet değil gerçek adalet” demekten vazgeçmedik. Adalet nöbeti tutan Emine Şenyaşar ile dayanışmadan geri durmadık. “Tek bir kadının bile kaybedilmesine, katledilmesine tahammülümüz yok” dedik, “Gülistan Doku nerede?” diye sormaktan vazgeçmedik” dedi.

KESK Kadın meclisi adına açıklama yapan Evin Tekin şöyle devam etti:

Dünyada kadınların yüzyıllardır süren dayanışmasının, direnişinin, isyanının adıdır 8 Mart. 8 Mart 1857’de New York’ta dokuma fabrikasında binlerce kadın düşük ücretleri, 16 saati bulan çalışma süresi, insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için greve gitti. Polisin fabrika yönetiminin desteğiyle işçilere saldırması, işçileri fabrikaya kilitlemesinin ardından çıkan yangında 129 kadın işçi can verdi.   26/27 Ağustos 1910’da 2. Enternasyonal’de ClaraZetkin’in önerisiyle 8 Mart New York’ta yaşamını kaybedenlerin anısına “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılması önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

HER MECRADA SESİMİZİ DUYURDUK

Aradan 165 yıl geçti, patriyarkanın kadının emeği, bedeni, kimliği üzerindeki el koyma, şiddet ve baskısı azalmadı. Ataerkil kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlik, ayrımcılık ve sömürü derinleşti.

Sendikalı olmamız önünde engel olmaya çalışan sermayeye karşı örgütlenme hakkımızı savunduk, hangi sendikada örgütleneceğimize biz karar veririz dedik. Ucuz işgücü görülmeyi kabul etmedik, eşdeğer işe eşit ücret istemekte ısrar ettik. İşyerlerimizde karşılaştığımız taciz, şiddet ve mobbinge susmadık, her mecradan sesimizi duyurduk. Gelirimiz erkeğin gelirine ek gelir değil geçimlik dedik ve grev halaylarında başı çektik. Kriz karşısında grev yapan, direnen emekçiler olarak dün Migros Depo’ da kazandık, şimdi sıra Farplas’ta, orada da kazanacağız.

GÜLİSTAN DOKU NEREDE?

Kadın cinayetlerinde failleri koruyan erkek devlet ve yargıya karşı mahkeme önlerinde “Erkek adalet değil gerçek adalet” demekten vazgeçmedik. Adalet nöbeti tutan Emine Şenyaşar ile dayanışmadan geri durmadık. “Tek bir kadının bile kaybedilmesine, katledilmesine tahammülümüz yok” dedik, “Gülistan Doku nerede?” diye sormaktan vazgeçmedik.

Cezaevinde cinsel şiddete maruz kaldığını açıklayan Garibe Gezer’in şüpheli ölümü karşısında susmadık! Sağlık hizmetine erişimin engellendiği, tecrit koşullarının arttırıldığı, hasta mahpusların sağlık ve yaşam hakkının ihlal edildiği bir süreçte Aysel Tuğluk ve tüm hasta mahpusların serbest bırakılması için kampanyalar örgütledik. Deniz Poyraz’ın katledilmesine karşı öfkemizi alanlarda birleştirdik, mahkeme salonuna sığmadık. Çilem Doğan’a verilen 15 yıl cezayı kabul etmedik, “öz savunma haktır” dedik.

İSYANDAN DİRENİŞE, DİRENİŞTEN ÖZGÜRLÜĞE

Faşizmin, erkek egemenliğinin vücut bulmuş hali iktidara karşı kadınları “İsyandan direnişe, direnişten özgürlüğe” şiarıyla kadın örgütlüğünü büyütmeye davet ediyoruz.  Bu 8 Mart’ta da kadın kazanımlarına dönük saldırılara, kadın yoksulluğuna, savaşa, kadın emeğinin güvencesizleştirilmesine ve görülmemesine, işyerlerimizde yaşadığımız ayrımcılığa, şiddete ve tacize karşı isyanımızı birleştirip, kadın buluşmaları ile direnişi örgütlemek için alanlarda, işyerlerinde olmaya devam edeceğiz.

KESK’li kadınlar olarak erkek egemen sistemin bize dayattığı yaşamı kabul etmiyor,8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nde de taleplerimizle alanlarda, işyerlerinde olmaya devam ediyoruz.

 • 8 Mart’ta tüm çalışan kadınların ücretli izinli sayılması için yasal düzenleme yapılması için ALANLARDAYIZ!
 • ILO’nun 190 sayılı şiddet ve tacizin önlenmesi sözleşmesi imzalanması sağlanması için ALANLARDAYIZ!
 • Grevli, gerçek bir toplu sözleşme yasasının yapılması, TİS görüşmelerinde kadın taleplerininayrı başlık altında toplanması için ALANLARDAYIZ!
 • Ev ve bakım yükümlülüklerini kadına yükleyen bir anlayışla kadınlar için kurgulanan esnek, yarı zamanlı çalışma biçimleri terk edilmesi için ALANLARDAYIZ!
 • Eşdeğer işe eşdeğer ücret politikası esas alınması, güvenceli çalışmanın esas alınması için ALANLARDAYIZ!
 • Kamu kreşlerinin yeniden açılması, tüm çalışanların ulaşabileceği yaygınlıkta ücretsiz, nitelikli, anadilinde ve gerektiğinde 7/24 hizmet verilebilmesi için ALANLARDAYIZ!
 •  Doğum izinlerinin 32 haftaya çıkarılması, devredilemez babalık izninin düzenlenmesi için ALANLARDAYIZ!
 • Süt izinlerinin kullanımının önündeki her türlü yasal ve fiili engelin kaldırılması için ALANLARDAYIZ!
 • Kadın Bakanlığının kurulması için ALANLARDAYIZ!
 • İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin iptal edilmesi, 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması için ALANLARDAYIZ!
 • Kadınlar için daha fazla yoksulluk, şiddet, göç ve ayrımcılık anlamına gelen savaş politikalarının son bulması için ALANLARDAYIZ!
 • OHAL komisyonunun lağvedilmesi, OHAL KHK’leri ve geçici 35. madde ile haksız hukuksuz yere işten çıkarılan tüm emekçilerin görevlerine iade edilmesi için ALANLARDAYIZ!
 • Kadınların, yönetim ve karar mekanizmalarında eşit katılımını sağlayacak düzenlemelerin yapılması için ALANLARDAYIZ!
 • Bütçe hazırlanırken toplumsal cinsiyet eşitliğinin esas alınması için ALANLARDAYIZ!
 • HPV (rahim ağzı kanseri) aşısının ulaşılabilir ve ücretsiz olması talebiyle ALANLARDAYIZ!
 • Kadın hijyen ürünlerinin ücretsiz olması, istekleri halinde iki gün regl izni düzenlenmesi için ALANLARDAYIZ!
%d blogcu bunu beğendi: