Kılıçdaroğlu, seçim barajının düşülmesi ve “seçimle gelen belediye başkanlarının seçimle gideceğinin” garantiye alınması çağrısı yaptı.

Siyasi ahlak yasası” çıkarılması talebinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim barajının düşülmesi ve “seçimle gelen belediye başkanlarının seçimle gideceğinin” garantiye alınması çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık olağan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Siyasi Partiler Yasası’nda değişiklik yapılması ve Siyasi Ahlak Yasası çıkarılması talebinde bulunan Kılıçdaroğlu, yüzde 10 seçim barajının kaldırılması çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güven altına alınmalıdır” çağrısı yaptı.

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu “buhran” olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, çıkış için şu öneriler yaptı:

“Bir; Kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir. Kamuda israfın ve savurganlığın faturasını milletin ödediği bir gerçektir. Hükümet tasarrufa hangi alanlardan başlayacağını da somut olarak kamuoyuna açıklamalıdır. Örneğin kamu özel iş birliği çerçevesinde yapılan tüm döviz garantili taahhütlerin Türk Lirasına dönüştürüleceğini; gerekirse kamulaştırılacağını; kamuda merkezi irade ve yerel yönetimlerde makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir.

İki; yeni bir bütçe ve yeni bir orta vadeli programı TBMM’ye getireceğini açıklamalıdır. TBMM’de kabul edilen 2020 yılı bütçesi ve daha önce açıklanan orta vadeli program artık milletin derdine derman olma vasfını yitirmiştir. Hükümet yaşanan ekonomik buhranı aşmak için salgın nedeniyle kapanan iş yerlerinin, bu iş yerlerinde çalışanların, ürünleri tarlada kalan çiftçilerini üretim faaliyetleri duran KOBİ’lerin yitirdikleri gelirin telafisine çözüm getiren yeni bir bütçe ve yeni bir planı Meclis’e getirmelidir. Gerçekçi ve güven veren yeni bir bütçe ekonomide normalleşmenin ilk adımı olacaktır. Hükümet Türkiye’nin içeride ve dışarıda saygınlığını artırmak için ayrıca bir dizi reform sürecini de başlatmak zorundadır.

Üç; yeni bir merkez yerel dengesi kurulmalıdır. Ekonomik buhrandan çıkış sürecinde devletin tüm kapasitesini en verimli şekilde kullanması çok önemlidir. Bu nedenle yeni bir merkezi yerel dengesi kurmak zorunlu hale gelmiştir. Hükûmet merkezi yönetimin bütçesi ile yerel yönetimlerin halka doğrudan ulaşabilme kapasitesini birleştirerek hizmetin milletimize daha etkin bir biçimde ulaşmasını sağlamalıdır.

SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİTMELİ

Bu çerçevede;

a) Yerel yönetimlerin gelirleri artırılmalı.

b) Merkezi yönetimin denetimi belediyelerin çalışmalarını engelleme amaçlı olmamalıdır.

c) Seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güven altına alınmalıdır. Bu maddeyi vatandaşlarımın takdirine sunmak istiyorum. Demokrasiden söz ediyorsak seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınmalıdır.

Dört; devlet yönetiminde liyakat sistemi hakim kılınmalıdır. Hükümet kamusal alandaki bütün atama ve işlemlerde liyakati esas alacağını, sadakate dayalı verimsiz kamu yönetimi anlayışını terk edeceğini taahhüt etmelidir.

Beş; Sayıştay, gerçek işlevine kavuşturulmalıdır. Hükümet TBMM adına denetim yapan Sayıştay’ın denetim alanını uluslararası normlara uygun olarak genişletmeli ve bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri derhal parlamentoya sunacağını garanti etmelidir. Böylece hesap verilebilirliğin kapısı açılacaktır.

Altı; özel kurulların güvencesi sağlanmalıdır. Hükümet, ekonominin önemli aktörleri olan Merkez Bankası başta olmak üzere BDDK, Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu İhale Kurumu gibi kurumların bağımsızlığını yeniden sağlayacağını ve bu kurumların araçlarına siyasi müdahalede bulunmayacağını açıklamalıdır.

Yedi; kamu ihale yasası rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlemelidir. Hükümet kamuda israf ve kayırmacılığı engellemek amacıyla kamu ihale yasasının ivedilikle değiştirileceğinin, tüm kamu ihalelerinin saydam, kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yapılacağının garantisini millete vermelidir.

Sekiz; TBMM’de kesin hesap komisyonu kurulmalıdır. Hükümet kesinleşen bütçe harcamalarını gösteren kesin hesap kanununun sağlıklı bir zeminde tartışılmasını sağlamak için TBMM’de bir kesin hesap komisyonu kurulacağını ve bu komisyonun başkanlığının da muhalefet partisine verileceğini kamuoyuna açıklanmalıdır.

Dokuz; ulusal vergi konseyi kurulmalıdır. Ulusal vergi kurulu kurulacağını her yıl düzenlenen raporların Resmi Gazete’de yayımlanacağını taahhüt etmelidir.

On; ekonomik ve sosyal konseyi çalıştırılmalıdır.

On bir; yargı bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır. Kuvvetler ayrılığını sağlayacak adımların atılacağını taahhüt etmelidir. Bu bağlamda iktidarın yargı üzerindeki tahakkümüne son verilmelidir.

On iki; düşünceyi ifade ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınmalıdır. Evrensel ölçülerde basın özgürlüğüne uyulacağı taahhüt edilmelidir.

On üç; seçim barajı kaldırılmalıdır.

On dört; siyasi ahlak yasası çıkarılmalıdır. Derhal siyasi ahlak yasası getirilmelidir. Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulmalıdır.

On altı; IMF ile yeni düzen netleştirilmelidir. IMF ile ilişkiler kesilecekse ortaklıktan çekilmeli ve sermaye payının Türkiye’ye getirileceği açıklanmalıdır.”