‘Kürt Z Kuşağı Anket Raporu’na göre araştırmaya katılan gençlerin en çok Fox Tv izlemesi ‘Kürt gençlerinin alternatif medyaya olan ihtiyacını ortaya koymaktadır’ diye açıklandı.

“Bağımsız düşünce kuruluşu olarak” kendini tanıtan Spectrum House Araştırma Merkezi, “Kürt Z Kuşağı Anket Raporu”nu yayımladı. Raporda 26 bölgede 18-25 yaş arasındaki 1012 Kürt gencin anket sorularına verdiği yanıtlar yer aldı.

Ankete katılanların yüzde 57,9’u lise öğrencisi/mezunu, yüzde 20,4’ü üniversite öğrencisi/mezunu, yüzde 21,7’si ise ortaokul ve altı öğrenime sahip.

Gençlerin yüzde 43,1’inin aylık geliri 1000 lira ve altında. Bu miktar 500 lira daha arttırıldığında 1500 liranın altında geliri olanların oranı yüzde 54,9’a yükseliyor.

Katılımcıların yüzde 25,8’inin ise 1500-3.000 lira arasında bir geliri bulunuyor. Raporda bu duruma ilişkin “Kürt gençlerin yarısından fazlasının temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bir gelire sahip oldukları görülmektedir” denildi.

Gençlerin yüzde 21,8’i aynı hanede beş kişi, yüzde 17,2’si dört kişi, yüzde 9,7’si üç kişi kaldığını belirtti. Yüzde 12,7’si altı, yüzde 6,7’si yedi, yüzde 4,7’si sekiz, yüzde 2,1’i dokuz, yüzde 0,7’si on ve yüzde 0,7’si on bir kişi aynı hanede yaşadıklarını bildirdi.

EKONOMİK SIKINTI BİRİNCİ SIRADA

Gençlerin yüzde 56,2’si hayatından memnun değil. Yaşadığı şehirden memnun olmayan gençlerin oranı da yüksek ve en çok yaşadığı şehirden memnun olmayan gençlerin yaşadığı şehir yüzde 58,8’lik oranla Şırnak. Şırnak’ı yüzde 51,2’lik oranla Diyarbakır ve yüzde 46,6’lık oranla İstanbul izledi. Yaşanılan şehirden memnun olmama nedeninde yüzde 38,4’lük oranla birinci sırada ekonomik sıkıntı geldi.

YURT DIŞI BİRİNCİ TERCİH

Gençlerin yüzde 64,8’i olanağı olsa yurt dışında yaşamayı Türkiye’de yaşamaya tercih edeceğini bildirdi. Yüzde 24,9’u en büyük hayalinin yurt dışına gitmek olduğunu söyledi. Yüzde 44,4’ünün hayali ise iyi bir kariyer.

Gençlerin yüzde 27,3’ü kendisi için en büyük güvensizlik kaynağının işsizlik, yüzde 21,1’i gelecek kaygısı olduğunu belirtti.

Araştırmaya katılan erkeklerin en büyük endişe kaynağı yüzde 47,1’lik oranla toplumsal kutuplaşma olurken, kadınların en büyük endişe kaynağı yüzde 46,8’lik oranla kadın cinayetleri.

EN ÇOK FOX TV İZLENİYOR

Gençlerin yüzde 28’i televizyon izlemiyor. Yüzde 14,2’si 30 dakika- 1 saat arasında, yüzde 24’ü 1-2 saat, yüzde 15,7’si 2-3 saat aralığında televizyon izliyor. Televizyon izleyenlerin birinci tercihi yüzde 22,8’lik oranla Fox TV. Raporda bu durum “Fox TV’nin açık ara önde çıkması Kürt gençlerinin alternatif medyaya olan ihtiyacını ortaya koymaktadır” diye açıklandı.

YÜZDE 86’SI BASILI GAZETE OKUMUYOR, YÜZDE 5’İ İNTERNETİ HİÇ KULLANMIYOR

Gençlerin yüzde 86’sı basılı gazete okumuyor. Basılı gazete okuduğunu söyleyen yüzde 14’lük kesimin birinci tercihi Yeni Yaşam gazetesi. Yüzde 26,8’lik okunma oranına sahip Yeni Yaşam’ı yüzde 12,5’lik oranla Posta, yüzde 9,8’lik oranla Sabah, yüzde 8,9’luk oranla Evrensel ve yüzde 8,9’luk oranla Sözcü gazeteleri izliyor.

Gençlerin yüzde 5,4’ü interneti hiç kullanmıyor. Yüzde 11,2’si 30 dakika- 1 saat, yüzde 29,9’u 1-3 saat, yüzde 30’u 3-5 saat arasında vaktini günlük olarak internette geçiriyor.  Yüzde 51,9’u film- dizi izlemek, yüzde 38,2’si müzik dinlemek, yüzde 34,7’si sosyalleşmek, yüzde 26,5’i haberleri ve siyaseti takip etmek, yüzde 23,8’i fotoğraf- video paylaşmak ve yüzde 12,9’u ders çalışmak amacıyla internette.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI YÜKSEK

Gençlerin yüzde 93,4’ü Whatsapp, yüzde 87,7’si Instagram, yüzde 58,8’i Youtube, yüzde 51,7’si Facebook, yüzde 51,5’i Twitter kullanıyor.

Gençlerin yüzde 48,8’i toplumsal ve siyasal gelişmeleri sosyal medyadan, yüzde 24,1’i TV ve gazetelerin web sitelerinden, yüzde 21,3’ü TV’lerden takip ediyor.

Çalışmada gençlerin kurumlara olan güveni de sorgulandı. Gençlerin yüzde 64,3’ü Cumhurbaşkanlığı’na, yüzde 44,8’i belediyelere güvenmediğini açıkladı.

YÜZDE 52’Sİ SİYASETE İLGİ DUYMUYOR

Gençlerin yüzde 52,5’i siyasete ilgi duymadığını açıkladı. Gençler kendilerine yakın hissettiği partileri de açıkladı ve yüzde 57,8 ile HDP birinci sırada yer alırken, yüzde 18,4 ile CHP ve yüzde 15,2 ile AKP onu izledi. Gençlerin yüzde 76,6’sı Türkiye’deki demokrasinin işleyişinden memnun olmadığını açıkladı.

ANKET NASIL YAPILDI?

Spectrum House, anketin yöntemi ve yapıldığı dönem için şu bilgileri verdi:

“Anket çalışması, Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS2) sistemine göre 26 bölgeyi esas alan, 5 ilde basılı soru formları ve akıllı cihazlar kullanılarak yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Saha çalışması 20 Aralık 2021 – 10 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 18-25 yaş grubu Kürt gençlerine yönelik belirli seçim yöntemiyle örneklem oluşturulmuştur. Araştırmanın bulguları hata payı yüzde 95 güven aralığında /− 1,7’dir. Çalışmamızda katılımcılara Spectrum House adına Kürt Z kuşağının görüşleri hakkında anket yapıldığını, anketimizin tamamen gönüllülük esasına dayandığını, katılmak ya da devam etmek istemediği takdirde dilediği an anketi sonlandırabileceği, vereceği tüm bilgilerin gizli kalacağı ve asla üçüncü kişilerle paylaşılmayacağı, kimlik bilgilerinin alınmayacağı, gizliliğin esas olduğu bilgileri verilmiştir.”

(ANKA)

%d blogcu bunu beğendi: