Jiyan Haber

Hakikatin Peşinde

Meclis’te Cemevleri gerilimi: Ferman AKP’nin ise direniş bizimdir

Kas 11, 2022

soğutmaya çalıştınız, şimdi de inancımızı tarif ediyorsunuz. Hangi hakla, hangi hakla?” diye sordu. 

TARİHİN KARA SAYFALARINA GEÇTİNİZ

Koçyiğit, şöyle devam etti: “Siz bir Aleviden duydunuz mu ‘Sünnilik şöyledir’ diye, ‘Müslümanlık böyledir’ diye, ‘Hristiyanlık böyledir’ diye duydunuz mu? Bize ne ya, biz 72 millete bir nazarla bakarız. Onun için siz bugün getirdiğiniz bu düzenlemeyle tarihin en kara sayfasına geçtiniz. Siz Yavuz’u bile arattınız, Yavuz’u çünkü sizin iktidarınız köprü yaptı, nazire olsun diye de ‘Yavuz’ verdi adını ya. Bu ülkede Yavuz’u Aleviler küfür diye kullanır ya, küfür diye kullanır. 40 bin Alevi’nin celladıdır sizin ‘Yavuz’ dediğiniz, 40 bin Alevi’yi kesmiştir, katletmiştir ama o 40 bin Alevi katledilmesine rağmen biat etmemiştir. ‘Ferman padişahınsa dağlar bizimdir’ demiş, biz de bugün diyoruz: Ferman AKP’ninse, direniş bizimdir; ferman MHP’ninse, direniş bizimdir. İnancımızı, kültürümüzü, itikadımızı, yolumuzu ölümüne savunacağız, ölümüne. Tıpkı Kerbelâ’da Hazreti Hüseyin’in durduğu gibi, tıpkı Kerbelâ’da Zeynep ananın direndiği gibi direneceğiz size karşı. Sanmayın ki teslim olacağız, sanmayın ki boyun bükeceğiz.”

‘TEK BİR ALEVİ DE KALSA O OCAK TÜTECEK’

Koçyiğit, Alevilerin AKP’nin bu politikalarına karşı geri adım atmayacağını belirterek, “Bu ülkede tek bir Alevi çocuğu da olsa, tek bir ocak evladı da olsa o ocak tütecek, o yol yürünecek. Biz yola ikrar vermiş insanlarız, yolumuzdan dönmeyiz ne sizin elinizle ne de başkasının eliyle. Ben bir ocak evladıyım, bir mürşit ocağının evladıyım, Baba Mansurluyum. Nerelerden geldik biz bugünlere biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz, o zaman konuşmayacaksınız, o zaman başkasının inancını tarif etmeyeceksiniz. Benim bin yıllardır annemden, nenemden, dedemden, atamdan gelen inancıma el uzatmayacaksınız, dil uzatmayacaksınız. Hele de getirip burada torba yasalarla asla tanımlayamayacaksınız. Biz eşit yurttaşlık mücadelesini AKP’ye rağmen, bu Yezid anlayışa rağmen sonuna kadar devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.