Yeşil Sol İstanbul adayı Dersim Dağ: Öğrencileri tarikat yurtlarından kurtaracağız

Yeşil Sol İstanbul adayı Dersim Dağ: Öğrencileri tarikat yurtlarından kurtaracağız
Yayınlama: 09.05.2023

Yeşil Sol Parti’nin İstanbul adayı Dersim Dağ, “Hem daha fazla genç siyasette yer almalı hem de gençlik siyaseti parlamentoya güçlü biçimde yansımalı” dedi. Dağ ayrıca, “Öğrencileri cemaat, tarikat yurtlarından kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL – Yeşil Sol Parti’nin İstanbul birinci bölgeden beşinci sıra milletvekili adayı Dersim Dağ, genç bir kadın aday. Artı Gerçek’e konuşan Dersim Dağ, üniversite öğrencilerinin barınma problemine değinerek, “Öğrencileri cemaat, tarikat yurtlarından ve özel yurtlardan kurtaracağız” dedi.

Yeşil Sol Parti adayı olarak gençlerin ve kadınların sorunları için planlamanız ya da bir hazırlığınız var mı?

Ekonomik kriz dönemlerinde toplumdaki eşitsiz koşullarda yaşayanları daha fazla aşağı çekiyor. Kadınlar ve gençler bu krize eşitsizlik içerisindeki şartlarda yakalandı. Kriz, bu eşitsizlikleri olabildiğince arttırdı.

Gençlerin ve kadınların ekonomik sorunları aslında herkesçe biliniyor. Çünkü gençler ve kadınlar iktidardan beklemek yerine taleplerini politikaya ve sokağa yansıtan toplumsal kesimler olarak öne çıktı. Örneğin gençler barınma sorunlarına karşı güçlü direnişler sergilediler.

2023 yılı bütçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi 66 milyar 544 milyon 532 bin TL’dir. Yani bir yıl için hem gençlere hem de spora ayrılan toplam miktar budur. Gençlere ayrılan bu miktarı bazı giderlerle kıyasladığımızda korkunç bir tabloyla karşılaşıyoruz. 2023 yılı bütçesinde faiz giderleri 565,6 milyar TL olarak öngörülmüştür. Yani tüm gençlere ayrılan miktarın yaklaşık dokuz katı fazlası bir avuç faiz lobisine aktarılıyor. Gençlerin ölümüne sebep olan savaş ve güvenlik harcamaları ise 2023 yılı için 468,7 milyar TL ayrılmış. Yani AKP-MHP iktidarı gençlerin yaşamına ayırdığının sekiz katı fazla kaynağı gençlerin ölümüne ayırmıştır.

Biz Yeşil Sol Parti olarak kaynakların hem toplanmasını hem de bölüşümünü adil şekilde yapacağız. Gençler kendi bütçelerine ve nerelere harcanacağına kendileri karar verecek. İhtiyaç sahibi gençlere temel yurttaşlık geliri sağlayacağız. Üniversite öğrencilerinin barınma problemi olmayacak ve bu arkadaşlarımızı cemaat, tarikat, özel yurtlardan kurtaracağız.

Ekonomik planlamalarda gençler kadınlar ne boyutta yer alıyor?

Partimizin Demokratik Ekonomi Programı’nda gençler ve kadınlar temel belirleyicilerinden biri olarak yer alıyorlar. Gençler ve kadınlar programın ve program kapsamında üretilen politikaların fikir sahibi ve karar alıcıları oldular. Bizim partimizde gençler diğer partilerdeki gibi genel planlamanın bir parçası ya da kolu değildir. Partimizin diğer alanlara dair politikalarında olduğu gibi kadınlar ve gençler doğrudan belirleyicidir. Bu nedenle dikkat ederseniz partimizde gençler ve kadınlar “kol” olarak değil, “yani gençlik kolları”, “kadın kolları” olarak değil gençlik meclisi ve kadın meclisi olarak örgütlenirler. Kendi tartışmalarını yürütür, kendi kararlarını alırlar.

Mevcut şartları göz önünde bulundursak örnek bir model öneriniz var mı?

Az önce de ifade ettiğimiz gibi Demokratik Ekonomi Programı’nı savunuyoruz. Bu program kuşkusuz dünya toplumsal mücadeleler tarihinin demokratik mirası üzerine oturuyor. Dünyada yaşanmış toplumsal fayda – kamu yararı temelindeki ekonomi deneyimlerini sahipleniyoruz. Sahiplenirken eleştiri-özeleştiri diyalektiğini elden bırakmıyoruz. Toplum yerine devleti büyüten, bürokratik obezler ortaya çıkaran sonuçlarla yüzleşiyoruz. Bu temelde iktidar tekellerine olduğu kadar sermaye tekellerine de karşı çıkıyoruz. Sınırsız tekel karlarına karşı yurttaşların geçim ekonomisini savunuyoruz. Ekonomi alanından uzaklaştırılmaya çalışılan demokrasiyi, ekonomiyle buluşturuyoruz.

Genç vekil ve kadın vekil profili sizin için ne ifade ediyor?

Türkiye cinsiyetçilik ve yaş ayrımcılığının yoğun yaşandığı bir ülke. Bu süreçten siyaset de nasibini alıyor. Hem siyasi partilerde hem de yerel yönetimlerde gençlerin de kadınların da etkisi ileri yaşlara ve erkeklere göre daha düşük. Sayısal olarak da bu böyle. Ancak Yeşil Sol Parti’nin geleneğini miras aldığı partiler bu ezberi ve yerleşik düzeni yıkıyor. Biz diyoruz ki hem daha fazla genç siyasetin içinde yer almalı hem de gençler kurucu özne olarak yer almalı.

Özgürlük talep eden, baskıya karşı direnen, erkek devlet şiddetine karşı sokakları terk etmeyen en büyük güç kadınlar. Yine gençler bu ülke tarihindeki en özgürlükçü ve demokratik taleplerin öncülüğünü yapanlar gençlik hareketleri. Bizde gençlik meclisi modeli var, hiçbir partide yok. Gençlik siyaseti açısından da bu açıdan 3. Yol hattında konumlanıyoruz. Gençleri ne gelecek öznesi ne de sadece sorunlarla gündeme getiren hakkında yetişkinlerin karar aldığı bir grup olarak görüyoruz.

Kürt özgürlük hareketinin ve Türkiye sosyalist hareketinin mirasını devralmış HDP Gençlik Meclisi üyesi olarak örgütlü bir yapının parçası olarak gençlerin sesinin sözünün ve çözüm iradesinin mecliste yer almasını kolektif bir güçle sağlamaya çalıştım. Mesela bizde yine hiçbir partide yer almayan özgün genç kadın örgütlenmesi var ve ben anı zamanda o örgütlü gücün de parçası olarak ürettim, üretiyorum. Biz bu dönem de yeni yaşamı inşa etmesi, gençlerin özgürce söz kurması, aktif biçimde siyasette yer alarak yaşamı hakkında karar almada tek adam rejiminin olarak tek adam rejimine son vermek olduğunu biliyoruz.

Gençlerin ve kadınların taleplerinin siyasete yansıması sizce nasıl oldu?

Gençler toplumsal, siyasal, toplumsal cinsiyet, ekoloji ve iktisadi alanlarda sorunlar yaşıyorlar. Gençler diye elbette homojen bir grup yok. Hem sınıfsal hem de bölgesel eşitsizlikler dolayısıyla farklı sorunlar yaşayan farklı gençler var. Ancak yaşanan ayrımcılıklar, sömürü düzeni, güvencesizlik, yoksulluktan geçler daha fazla etkileniyor. Mesela öğrencilere bakın, büyük emeklerle üniversite kazanıyorlar ama bitirene kadar barınmadan beslenmeye kadar birçok sorun yaşıyorlar. İstanbul’da okuyan öğrencilerin barınma sorunu var. Yine en çok ucuz iş gücü olan kesim gençler. Hizmet sektöründe, inşaatlarda, mevsimlik tarımda, atölyelerde, fabrikalarda güvencesiz yaşıyorlar.

Öte yandan gençlerin bu ülkede özgürce ifade hakkı dahi yok. Bir genç iktidarı eleştiriyor anında gözaltına alınıyor. Gençler akın akın ülkeden kaçmak istiyor. Kaçak yollarla gitmeye çalışıyorlar. Ne istihdamda olan ne de eğitimde olan milyonlarca genç var. Genç kadınlar özellikle evde görünmeyen muazzam bir bakım emeği veriyorlar ama ne sesleri duyuluyor ne sözleri. Bu kadınların sorunları siyasete yansımıyor. Bu genç kadınlar adeta görünmezler mesela.

Demokratik bir anayasa yapım sürecinde gençlerin sözü esas alınmazsa o anayasa demokratik olamaz. Gençlerin ekolojik yaklaşımı, ekonomiye yönelik önerileri dikkate alınmadan bu alanlardaki sorunlar kalıcı olarak çözülemez. Kadın özgürlüğüne yaklaşımlarını esas almak lazım. Bu açıdan Yeşil Sol Parti olarak biz hem daha fazla genç siyasette yer almalı hem de gençlik siyaseti parlamentoya daha güçlü biçimde yansımalı diyoruz. Bu düzeni bir değiştireceğiz. Birlikte değiştirelim. Bizi nefessiz bırakan faşist rejime biz son verelim ve yeni özgür yaşamı birlikte kuralım. Buradayız birlikte değiştireceğiz! Bu nedenle gençlere çağrım şudur: Bir oy faşizmi geriletmeye, bir oy Yeşil Sol Parti’ye verin.