Aslında dört günlük karantina için çok şey yazılıp çizilebilir.

Bunlardan en önemlisi insanın özgürlüğünün kısıtlanmasının insan psikolojisi üzerindeki etkinin dört gün gibi kısa bir zaman dilimi olsa dahi bunun net bir şekilde görmesi ve hissetmesidir, belkide çoğumuzun yaşamında ilk defa bu şekilde özgürlüğü ve yaşamı kısıtlanmıştır, bu vesileyle özgürlüğün insan oğlu için ne kadar nemli olduğunu bir kez daha yaşayarak gördük.Denilebilir ki bu iktidar döneminde toplum daha doğrusu muhalif topluluklar olarak hiçbir zaman tam anlamıyla özgür olamadık.

Elbete buna katılmamak mümkün değil, belki de iktidarın pandeminin etkileri azaltma adına uygulamak istediği bu karantina sürecinin ötesinde başka bir hesabı olduğu gerçeğini düşünmek yanlış olmayacaktır.Bu dört günlük karantina sürecinde polis ve bekçilerden halka uyguladığı orantısız şiddet olayları sosyal medyada hepimiz gördük.Bu polis ve bekçilerin orantısız şiddet olayları iktidar tarafından topluma bir mesaj olarak vermek isteniyor.Bu anlamda toplumun ve halkın içinde olduğu bu ağır ekonomik krizin sonuçlarına karşı demokratik tepkileri ve rahatsızlıkları dile getirdiklerini de ne ile karşılaşacakları bu şiddet olaylarıyla halka göstermiş oldu.

Bu ülkenin vatandaşları olarak bu hükumetin ekonomik siyasal ve kültürel politikalarına karşı protesto hakkımızı kullandığımızda dayağı ve daha ötesini göze almamız gerektiğini bu dört günlük karantina sürecindeki hükumetin emrindeki kolluk güçlerinin uyguladığı orantısız ve gereksiz şiddet olaylarında bir kez daha görmüş olduk.