Jiyan Haber

Hakikatin Peşinde

Facebook ve Whatsapp’a rekor ceza

Eki 26, 2022

Rekabet Kurulu, Facebook’a, topladığı verileri birleştirmek suretiyle rakiplerine pazara giriş engeli yarattığı gerekçesiyle 346 milyon lira ceza kesti. Karar oy çokluğuyla alındı. Meta ise karara katılmadığını açıkladı.

WhatsApp ve çatı şirketi Meta (Facebook) hakkındaki ‘veri paylaşma zorunluluğu’ soruşturması tamamlandı. Kurul, soruşturma kapsamında Meta’ya 346,7 milyon lira idari para cezası verdi.

Facebook’un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle, kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, pazara girmelerini engellediği belirtilen kararda, 4054 sayılı kanunun 6. maddesinin ihlal edildiğine karar verildi. Şirkete bu nedenle 346 milyon 717 bin 193 TL idari para cezası verildi.

Şirket yetkilileri 2016 yılında başladığı tespit edilen veri paylaşımının amacının “daha fazla netlik ve şeffaflık sağlamak olduğunu” öne sürüyordu.

META’DAN İLK AÇIKLAMA

Rekabet Kurulu’nun ceza kararı hakkında Meta’dan yapılan ilk açıklamada da itiraz yer aldı. Şirket sözüsü, Rekabet Kurulu’nun bulgularına katılmadıklarını ve Meta’nın ‘kullanıcıların mahremiyetini koruduğunu’ belirtti. Sözcü, şirketin “tüm seçenekleri değerlendireceğini” söyledi.

60 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI VAR

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Meta Platforms, Inc. (Eski unvanı Facebook Inc.), Meta Ireland Limited (Eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ile Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması:

Rekabet Kurulunun 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma
kapsamında düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü
savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre,

a) Hakkında soruşturma yürütülen Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin inceleme konusu faaliyetlerin sunumunda herhangi bir rolünün bulunmadığı, dolayısıyla dosya konusu soruşturma çerçevesinde değerlendirilen iddialar bakımından herhangi bir sorumluluğunun olamayacağına oybirliği ile,

b) Hakkında soruşturma yürütülen Meta Platforms, Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited) ve WhatsApp LLC’den oluşan Facebook ekonomik bütünlüğünün; kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri, tüketici iletişim hizmetleri ve çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında hâkim durumda olduğuna oybirliği ile,

c) Facebook’un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine oybirliği ile,

d) Bu nedenle Facebook’a 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik” in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca 2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin üzerinden takdiren, Meta Platforms, Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC’ye müteselsilen 346.717.193,40-TL idari para cezası verilmesine Kurul Üyesi Hasan Hüseyin ÜNLÜ’nün farklı gerekçesi ve oybirlği ile,

e) Facebook’un;
a. (c) bendinde belirtilen ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için gerekli tedbirleri, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde Kuruma sunması,
b. Gerekli tedbirleri gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde yerine getirmesi,
c. İlk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 (beş) yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunması yükümlülüklerinin yerine getirilmesine, İkinci Başkan Ahmet Algan ve Kurul Üyesi Ayşe Ergezen’in karşı oylarıyla, oy çokluğu ile gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.”