İnfaz teklifinin 7 maddesi kabul edildi: Örgüt yöneticiliği ve üyeliğinin alt sınırı arttı

İnfaz teklifinin 7 maddesi kabul edildi: Örgüt yöneticiliği ve üyeliğinin alt sınırı arttı
Yayınlama: 10.04.2020

İnfaz yasa teklifinin, örgüt yöneticiliği suçlarının alt sınırını 3 yıldan 6 yıla, örgüt üyeliğinin altı sınırını  ise 2 yıldan 4 yıla çıkaran maddenin de yer aldığı 7 maddesi yasalaştı. Teklifin görüşmelerine hafta sonu devam edilecek.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden infaz yasa teklifinin 1’nci bölüm üzerindeki görüşmeleri bugün tamamlandı. Dünkü görüşmelerde ilk 10 maddesi kabul edilen yasa teklifinin bugünkü görüşmelerinde 7 maddesi oylanarak yasalaştı. Teklifin görüşmelerine hafta sonu devam edilecek.

Kabul edilen maddelere göre;

*Kasten yaralama suçunun canavarca hisle işlenmesini suçun nitelikli halleri arasında yer alacak. Temel cezaya uygulanacak arttırım miktarının yarı oranı yerine, bir kat olacak.

*Örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarının hapis cezalarının alt ve üst sınırları arttı. Buna göre, örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır.

*Tefecilik suçlarının hapis cezasının üst sınırı ile adli para cezasının altı sınırı arttırıldı. Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın ir kat artırılacak.

* Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tam teşekküllü devlet hastanelerinin, eğitim ve araştırma hastanelerinin, üniversite hastanelerinin sağlık kurullarınca düzenlenen rapor uyarınca tespit edilen şüpheli ile gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı yıl geçmemiş bulunan kadın şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol şartlarından yararlanabilecek.  Düzenlemeye göre, hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması hâlinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemesi de adli kontrol kararı verebilir.

*Adil kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmeyen şüpheli veya sanık hakkında, hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili merci kararı hemen tutuklama kararı verebilecek. Şüpheli ve sanık huzurda ise tutuklama kararı, değil ise yakalama emri verilecek.

*Niteliği itibariyle hafif olması nedeniyle istinaf kanun yolu kapalı olan mahkumiyet hükümlerinin, tekerrüre esas alınmayacak.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.