DİYARBAKIR – TMMOB Diyarbakır İKK Sekreteri Doğan Hatun, üye ve yöneticilerinin rant peşinde olan bazı kişiler tarafından tehdit edildiklerini açıkladı. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu (İKK), yöneticilerine dönük tehditlere dair Yenişehir ilçesindeki oda binasında açıklama yaptı. Oda üyelerinin katıldığı açıklamada, “Bu kent sahipsiz değildir” pankartı salona asıldı. 

RANTÇILARDAN TEHDİT

TMMOB  İKK Sekreteri Doğan Hatun, odaya bağlı Şehir Plancılar Odası (ŞPO) yöneticilerinin son dönemlerde rantsal proje peşinde olan kişiler tarafından mafyavari bir tarzda tehdit edildiğini aktardı. Hatun, “Bu tehditler, oda yönetimi üyelerinin şahsında TMMOB’ye ve duyarlı tüm bileşenlere yapılmıştır. Dolayısıyla tüm kent ve doğa savunucuları olarak usulsüz rant amaçlı kent talancılarına ve rant projelerine karşı dün olduğu gibi bugünde ilkelerimizden taviz vermeyeceğiz” dedi.

TMMOB’UN MÜCADELESİ

Kentte yapılan her türlü çalışmayı kamu yararı ilkesinin gözetilerek incelemek ve ilgili yasalara uygunluğunu denetlemekle sorumlu olduklarının altını çizen Hatun,  “Kamu yararına aykırı olan ve ilgili yasalarca uygun olmadığı tespit edilen imar düzenlemelerine itiraz ettiğimiz için çeşitli baskı ve tehditlere maruz kalmaktayız. Son kayyum değişikliğinden önce kent içinde birçok kamusal alan ticari alana dönüştürülmek istenmiş, kamusal niteliği alanların özelleştirilmesiyle zayıflatılmış ve kamusal fonksiyonu yok edilmek istenmiştir. Bu alanların özelleşmesine karşı durmak zorundayız. Bu kentin gençlerine ve çocuklarına yaşanabilir bir kent bırakmak zorundayız. Coğrafyanın özelliklerini bilmeyen tarihini kültürünü içselleştirmeyen ve yokmuşçasına davranan atanmış yöneticiler bu hassasiyete sahip olmayabilirler ancak yüz yıllardır bu coğrafyada yaşayan bizlerin bu coğrafyanın her karışına dair sorumluluğumuzun ve söz hakkımızın olduğunu tekrar ifade ediyoruz” şeklinde konuştu. 

Hatun, hiçbir baskıya ve tehdide karşı ilkelerinden taviz vermeyeceklerine işaret ederek, “Hepimiz bu kent için daha ilkeli ve doğru olanının mücadelesini vereceğimizi tekrar hatırlatıyoruz” dedi.(MA)

%d blogcu bunu beğendi: