TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu, kayyımın satılığa çıkardığı taşınmazlar arasında okul, sağlık tesisi ve parklar için ayrılan alanların olduğunu açıkladı.


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mardin İl Koordinasyon Kurulu (İKK), 19 Ağustos 2019’da Vali Mustafa Yaman’ın yeniden kayyım olarak atandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin bir hafta içinde satışa çıkardığı 30 ayrı taşınmaza dair itirazda bulundu. TMMOB Mardin İKK Sözcüsü Mehmet Aslan adına hazırlanan itiraz dilekçesi belediyeye sunularak, taşınmaz satışlarının durdurulması istendi. 

Satışa çıkarılan taşınmazlarla ilgili geniş bilgilere yer verilen dilekçede, “Satışa çıkarılmış olan tarla ve arsa vasıflı taşınmazlar arasında uygulama imar planında kamu alanı olarak bulunan park, ortaöğretim tesis alanı, sağlık tesis alanı, çocuk oyun alanı, otopark ve kültürel tesis alanı gibi sosyal donatı alanları da bulunmaktadır” vurgusu öne çıktı. 

ERİŞİM KISITLANACAK

Konuya dair basın bildirisi de yayınlayan TMMOB Mardin İKK, “Kentlerin İmar Uygulama Planları sosyal donatı alanları, konut alanları, ticaret alanları, sanayi alanları ve rekreasyon alanları ile bir bütün düşünülerek tasarlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan 1/100000’lik çevre düzeni planı ile kent nüfus projeksiyonları göz önüne alınarak ve mekânsal planlama yönetmeliği normlarına göre kamu ve sosyal donatı alanları hesaplanarak planlama yapılmaktadır. Sosyal donatılara ve kamu donatılarına çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin erişimine rahat olacak şekilde tasarlanmaktadır. İlgili kamu alanlarının satılması durumunda kamusal alan kullanım erişimleri kısıtlanacaktır” uyarısı yapıldı. 

‘YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMELİ’

Açıklamanın devamında ise, şu ifadelere yer verildi: “Emsal ve yoğunlukları belirsiz parsellerin değerinden daha düşük bir bedel ile satılacağı aşikârdır. Detaylarını paylaştığımız söz konusu parsellerin imar planı revizyonu aşamasında satışa çıkarılması beraberinde soru işaretlerini akıllara getirmektedir. Bu nedenle bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekmektedir. 2019 yılında seçimlerden çok kısa bir süre sonra anayasa ve hukuka aykırı olarak seçilmiş belediye başkanlarının yerine atanmış olan kayyımların belediye yönetimi üzerinde sınırsız yetkiler kullanması kabul edilebilecek etik ölçülerden uzaktır. Aynı zamanda yönetimde meşrulukları da tartışmalıdır.”

PARSELLER TEK TEK AÇIKLANDI

Açıklamada, ayrıca haritalarla birlikte satışa çıkarılan alanlarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: 

  “* Artuklu İlçesi Nur Mahallesi 3.694,94 metrekarelik 1034 ada 1 Nolu parseli imar uygulaması görüp, uyguma sonrası tamamı Ortaöğretim tesis alanında kalmaktadır. Bu sebeple Kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı mümkün değildir.

* Artuklu İlçesi Yalım Mahallesi 327 ada 1 Nolu parseli 14.155 metrekare olup etrafındaki tüm parseller imar uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar uygulaması yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki tüm konut alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu sebeple Kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı etik olarak uygun değildir.  

* Artuklu İlçesi Diyarbakırkapı Mahallesi 2,236,41 metrekare, 389 ada 3 Nolu parseli imar planında otopark alanı olarak geçmektedir. Otopark alanları tescile tabii olmayan (park ve yol) nitelikte olduğundan kamu tescilsiz terk edilmesi gerekirken, otopark alanı olarak geçen yer hem tescil yapılmıştır, hem de arsa vasfında tescili yapılmıştır. Bu tescil hatalı olmakla beraber, bu sebeple kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı mümkün değildir.  

* Artuklu İlçesi Yalım Mahallesi 436 ada 1 Nolu parseli 36.925,24 metrekare olup etrafındaki tüm parseller imar uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar uygulaması yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki tüm konut alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu sebeple Kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı etik olarak uygun değildir.    

* Artuklu İlçesi Diyarbakırkapı Mahallesi 703 ada 8 Nolu parseli 39.027,19 metrekare olup, 703 ada 7 Nolu parseli 47.125,76 olup tamamı imar planında park olarak kalmakla beraber jeolojik olarak uygun olmayan alan ve önlemli alan sahasında kalmaktadır. Satışı yapılsa dahi imara açılması jeolojik olarak sakınca barındıracaktır. Bu sebeple Kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı etik olarak uygun değildir.  

* Artuklu İlçesi Yalım Mahallesi 318 ada 1 Nolu parseli 2582,20 metrekare olup etrafındaki tüm parseller imar uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar uygulaması yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki tüm konut alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu sebeple Kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı etik olarak uygun değildir.

* Artuklu İlçesi Yalım Mahallesi 360 ada 1 Nolu parseli 3642,14 metrekare olup etrafındaki tüm parseller imar uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar uygulaması yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki tüm konut alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu sebeple Kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı etik olarak uygun değildir.  

* Artuklu İlçesi Nur Mahallesi 1019 ada 1 Nolu parseli 3186,74 metrekare olup etrafındaki tüm parseller imar uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar uygulaması yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki tüm konut alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu sebeple Kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı etik olarak uygun değildir.

* Artuklu İlçesi Nur Mahallesi 1024 ada 1 Nolu parseli 2200,00 metrekare olup etrafındaki tüm parseller imar uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar uygulaması yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki tüm konut alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu sebeple Kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı etik olarak uygun değildir.

* Artuklu İlçesi Yalım Mahallesi 401 ada 6 Nolu parseli 6023,52 metrekare olup etrafındaki tüm parseller imar uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar uygulaması yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki tüm konut alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu sebeple Kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı etik olarak uygun değildir.  

* Artuklu İlçesi Yalım Mahallesi 288 ada 1 Nolu parseli 12541,19 metrekare olup etrafındaki tüm parseller imar uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar uygulaması yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı kamu alanı olarak çocuk bahçesi, kültürel tesis alanı, sağlık tesis alanı ve yoldur. Etraftaki tüm konut alanlarının merkezinde kalan kamu alanları niteliğindedir. Bu sebeple Kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı etik olarak uygun değildir.” (MA)