Tekstil işçileri sendikası genel başkan vekili Mehmet Ali Başak tekstil işçilerinin işten çıkarılmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Tekstil işçileri sendikası genel başkanvekili Mehmet Ali Başak, Batman’da  işten çıkarılma yasaklarının sona ermesinden sonra hukuksuzca işlerinden çıkarılan tekstil işçilerinin haklarını sonuna kadar savunacaklarını ifade etti.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’e üye olan Tekstil İşçileri Sendikamız üyelerinin haklarını sonuna kadar savunacaktır. İşçi arkadaşlarımıza karşı yapılacak her türlü hukuksuzluğa dur diyeceğiz. Biz biliyoruz ki işçiler sendikalarına üye olup güçlerini birleştirdiklerinde daha güçlü olacaklardır. Batman’da ve coğrafyamızın her tarafında sendikalarımızda örgütlendiğimiz oranda Anayasal haklarımızı ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan haklarımızdan daha güçlü bir şekilde yararlanacağız. Daha iyi koşullarda çalışacağız ve daha iyi bir ücret alarak daha insani koşullarda yaşayacağız. Bu anlamda tüm Tekstil ve Deri iş kolundaki çalışanları sendikamızın bünyesi altında birleşmeye çağırıyoruz.

YÜZBİNLERCE İŞÇİ HUKUKA AYKIRI OLARAK İŞTEN ÇIKARILDI

Pandeminin ardından yapılan bir kısım geçici yasal düzenlemelerin süresinin dolmasıyla, 1 Temmuz’dan itibaren aralarında tekstil işkolunda çalışanlar da olmak üzere yüzbinlerce işçi işinden oldu. 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. Madde ile işçilerin iş sözleşmeleri, 25/II’de düzenlenen işverenin, “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan sebeplerle derhal fesih hakkına” ilişkin nedenlerle, istifa ve iş bitimi gibi nedenler dışında feshedilememişti.

Bu madde uyarınca “ertelenen” işten çıkarmalar, Cumhurbaşkanlığı’nın son uzatma süresinin 30 Haziran’da dolmasının ardından yüzbinlerce işçiyi kapsayacak şekilde hemen başladı. 1 yılı aşkın bir süredir başlangıçta aylık 1.177,20 TL, son olarak aylık 1.500,00 TL nakdi ücret desteği ile sefalete mahkum edilen işçiler şimdi hem işsiz kaldı, hem de bu destekten mahrum kaldı.

YAPILAN SAHTEKARLIKTIR

Geçici 10. Madde ile esasen işten çıkarmalar yasaklanmamış, kıdem tazminatı ödeyerek işten çıkarmalar yasaklanmıştı. Pandemi döneminde de yüzbinlerce işçi kah tazminatsız olarak kod 29’la (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan nedenlerle fesih), kod 3’le (istifa), kah anlaşmalı arabulucu süreci ile işten çıkarılmıştı. Sürenin dolmasıyla sadece tazminatlı çıkışların önü açılmadı, işverenler aynı zamanda hukuka aykırı yöntemlerle on binlerce işçiyi tazminatsız olarak işten çıkardı.

İşverenler, Batman’da ve Türkiye’nin hemen her ilinde, ücretsiz izne ayırdığı ve 1 Temmuz’dan itibaren çalışmak üzere işyerine gelen işçilere iş vermedi, bu işçileri fabrikalara sokmadı. “Valilikten bilgi verilmediğini”, “ücretsiz izin süresinin dolduğuna ilişkin resmi bildirim yapılmadığını” söyleyerek işçileri ve üyelerimizi evine gönderen işverenler, arkasından devamsızlık tutanakları düzenleyerek üyelerimizi işten çıkardılar. Bu işçilere tazminatları da ödenmedi.

İşverenlerin yaptığı sahtekarlıktır, hukuka aykırıdır. Çünkü birincisi, 1 Temmuz’dan itibaren fabrikaya geldiği halde içeri alınmayan her işçi o an itibarıyla eylemli olarak işveren tarafından işten çıkarılmıştır ve tazminatları ödenmek zorundadır. Bu şekilde işten çıkarılan işçiler iş güvencesi hükümlerinden de yararlanabilir ve işe iade davası açabilir.

İkincisi, işverenler ücretsiz izni defalarca uzatmıştır. Büyük bir kısmı işçilerin ücretsiz izne ayrıldığını usulünce tebliğ etmemiştir. Ücretsiz izin bildirimini yapanlar da işbaşı yapılacak tarihi açıkça ve tereddütsüz olarak ilan etmemiştir. Bu nedenle ücretsiz izne ayrılan işçiler usulüne uygun olarak işe davet edilmeden devamsız sayılamaz; devamsızlık tutanaklarına dayanılarak tazminatsız olarak işten çıkarılamaz.

İŞÇİLERİN HAKLARINI SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ

Hiçbir işveren dikensiz gül bahçesinde at koşturduğunu düşünmesin. İşverenlerin hukuksuz uygulamaları nedeniyle işinden olan üyelerimizin ve işçilerin haklarını sonuna kadar koruyacağız. Sendikamız, işçi arkadaşlarımıza gereken hukuki desteği verecek, işyerlerindeki örgütlü gücümüze dayanarak gerekli görüşmeleri yapacak ve işçilerin haklarını sonuna kadar koruyacaktır.

HABER MERKEZİ

%d blogcu bunu beğendi: